Marijke, een van onze leden, engageert zich om het onderwijs in Tanzania te verbeteren. Deze presentatie is een overzicht van het onderwijssysteem in Tanzania