De vraag vanuit de instellingen voor het gebruik van het programma is groot en blijft stijgen.
Het gebruik van de favoriete muziek van de bewoners die voor de animatieploegen niet meer gekend en niet meer te vinden is wordt ten zeerste gewaardeerd.
Hierbij geven wij de analyse van een ergotherapeut die reeds acht jaar de evolutie van ons programma heeft meegemaakt.
Als actief gebruiker van ons programma binnen zijn werking getuigt hij over het actief beluisteren van het seniorenprogramma ‘Seniorencafé’ als meerwaarde voor de verbetering van de psychische en de fysische vitaliteit van de senioren.


Het ‘Seniorencafé’ heeft een resocialiserend karakter. Het is een andere vorm van prikkels aanbieden om contacten te leggen, om reacties uit te lokken. Het luisteren naar de muziek, herinneringen aan vroeger ophalen, het meezingen van gekende liedjes, het collectief ontvangen van nieuwe prikkels leidt dikwijls tot nieuwe gespreksstof, waardoor onze senioren een aangename tijd beleven. Het psychisch isolement wordt hierdoor doorbroken en het gebeuren is een zeer welkome afleiding op de afdeling, mede door het doorgaans vrolijke karakter van het programma.
Het programma brengt tevens ontspanning.
Er worden verschillende genres muziek gedraaid. Deze muziek van toen kan aangename herinneringen oproepen en zelf individueel emotionele reacties. Bovendien schept ‘Seniorencafé’ een sfeer van amusement en belangstelling. Denk maar aan het maandelijks danspartijtje op de afdeling en aan de individuele bejaarde die, soms vol verwondering zijn/haar naam hoort naar aanleiding van zijn/haar verjaardag.
Het ‘Seniorencafé’ biedt tevens beknopte actuele informatie. Zo denk ik aan het thema rond Willy Lustenhouwer of aan de herinneringen uit de oorlogsjaren bij de herdenking van D-Day. Deze gesproken thema's worden bewust vrij kort gehouden, immers vele van onze senioren kunnen zich niet meer zo lang concentreren.
Soms wordt er ook themagericht gewerkt of wordt er streeknieuws gemeld. De focus wordt gericht op de seizoenen, bepaalde feesten, het begin van het nieuwe schooljaar,speciale gebeurtenissen,… .
Het zijn dankbare onderwerpen voor onze senioren die hun oriëntatie in tijd en plaats bevorderen.
Ik heb geprobeerd om in dit korte tijdsbestek een aantal karakteristieke eigenschappen weer te geven van ‘Seniorencafé’ zoals deze bij ons worden beleefd.

Ludo Meersdom , hoofd afdeling geriatrie
 O.l.v.-hospitaal Kortrijk
 bij de evaluatievergadering