Seniorencafé is een modern radioprogramma, maar dan wel gemaakt voor senioren van 60 tot 100 (en meer). De bedoeling is een ontspannend uurtje radio aan te bieden waarbij de senioren even kunnen wegdromen en hun dagelijkse beslommeringen vergeten.

Elk programma is opgebouwd rond een thema (seizoen, gelegenheid, muziekthema…) en wil meer zijn dan een simpele verzameling ‘muziekjes’ met wat tekst ertussen. De herkenbare vorm komt op de eerste plaats. De muziek uit vroeger tijden draagt het programma; de presentatie dient vooral als ondersteuning en blijft luchtig. De algemene sfeer van het programma is fris en herkenbaar voor de senior.

Elk programma heeft een vast stramien:

  • Begintune
  • Uitwerking thema : 6 tot 8 platen rond een hoofdthema. Dit kan een beklemtoning van een seizoen (lente, herfst, vakantie…) zijn, een gelegenheidsprogramma bij een feestdag (moederdag, vaderdag, Kerstmis, Paasfoor,…) of een belichting van een bepaalde zanger(es) of muziekstijl of genre (operette, accordeon, Tino Rossi, Bobbejaan Schoepen, van Mario Lanza tot Helmut Lotti, enz.)
  • De spiegel : een oud nummer gekoppeld aan een modernere versie
  • De dansplaat: vaste prik en heel populair – twee bij elkaar passende dansplaten – zet u schrap voor een dansje met...
  • De ‘gazette’ geeft de korte positieve nieuwtjes die vooral onze senioren interesseren, met een passende plaat erbij
  • De ‘jarigen‘ vermeldt de fiere jarige senioren.
  • ‘De krakende jukebox’ geeft drie ‘gouwe ouwe’ deuntjes (uit de jaren 40/50/60/70) die iedereen graag nog eens terug hoort, met een korte uitleg. De keuze van de ‘jukeboxdeuntjes’ wordt gemaakt door de presentator, die rekening houdt met de aanvragen van de luisteraars.

Alle rubrieken worden met opzet kort en luchtig gehouden en afgewisseld met een gerichte muziekkeuze voor senioren.

Seniorencafé wil meer zijn dan een simpele verzameling ‘muziekjes’ met wat tekst. Het is geen eenzijdig retro-programma met de geur van mottenballen maar een specifiek eigentijds radioprogramma met respect voor de doelgroep.

De bewuste onderwerpkeuze en de selectieve opbouw van muziek en tekst geven het programma een eigen sfeer en karakter wat een band schept tussen de programmamakers en de doelgroep luisteraars. De herkenbare oude muziek brengt de luisteraar in de gepaste sfeer, de presentatie dient als ondersteuning, het geheel blijft fris en luchtig. Het programma roept herinneringen op en dient als aanzet tot gesprekken.

Als abonnee gebruikt de instelling ‘Seniorencafé’ volgens eigen wens. Sommigen bieden het individueel aan per bewonerskamer met een intern distributienet op een vast uur al of niet met een herhaling. Anderen beluisteren het programma actief in groep bij een ‘losse’ activiteit (ergo, kaarten, koffienamiddag, naaien,…)

De werkgroep ‘Seniorencafé’ startte in de meimaand van het jaar 1991. Met enkele directies en een paar animatrices van rusthuizen uit Kortrijk werden een specifiek uitgangspunt en doelstellingen naar voor gebracht.

‘Seniorencafé’ zou de muziek van de senioren naar hen toe brengen binnen een ontspannend radio-uurtje. Het moest een uur ontspannende seniorenradio worden . Met een kleine ploeg werd vol enthousiasme gestart met de werking van ‘Seniorencafé’. Het programma werd in de loop der jaren verder toegespitst naar de vraag van de animatieploegen in de instellingen. De vraag naar de favoriete muziek van hun bewoners blijft daarbij heel belangrijk.

In september 2008 werd het format van Seniorencafé opgefrist met nieuwe rubrieken en nieuwe tunes. Seniorencafé new edition ging van start met een nieuwe kadans.

The extreme make over van Seniorencafé, Seniorencafé in het nieuw, Seniorencafé seniorenradio zonder de geur van mottebollen anno 2008.

Momenteel zijn er een 15-tal instellingen abonnee van ‘Seniorencafé’.
Sinds 2004 wordt ‘Seniorencafé’ aan de rusthuizen aangeboden op CD, om de twee weken krijgt de abonnee zijn Seniorencafé.

Beoogde doelgroep en methodiek

De doelgroep van het programma ‘Seniorencafé’ zijn de bejaarden binnen de rust en verzorgingsinstellingen. ‘Seniorencafé’ biedt hen een uur verpozing en ontspanning aan de hand van een aangepast muziekprogramma met een bewuste methodiek. De animatieploegen krijgen de voor hen onvindbare favoriete muziek van hun bewoners door ons aangeboden. Zij gebruiken het programma als ‘werkmiddel’ binnen hun dagelijkse werking. Het programmaschema en inhoud is opgesteld naar hun vraag. ‘Seniorencafé’ is een specifiek radioproject gericht naar animatieploegen die werken met senioren. Het programma is speciaal gemaakt voor de doelgroep senioren binnen een rust- en/of verzorgingstehuis. De bedoeling is pasklare en gerichte ontspanning aan te bieden voor de animatieploegen van de instellingen, daarbij beoogt men het stimuleren van het sociaal contact van de bejaarden en brengt het programma een venster op het verleden en de wereld buiten de instelling. Seniorencafé biedt binnen een vast herkenbaar kader muziek à la carte voor senioren, een ontspannend radiouurtje waarbij de senioren even kunnen wegdromen en hun dagdagelijkse beslommeringen vergeten .