Daisy

De naam ‘Daisy’ is de afkorting van het Engelse ‘Digital Accessible Information System’ (= ‘digitaal toegankelijk informatiesysteem’). Dit systeem is verwerkt in een softwareprogramma waarmee de ingelezen boeken digitaal worden opgenomen, en vervolgens op cd’s gezet. Daisy biedt dus gesproken lectuur in digitale vorm. De ingelezen tekst staat op een Daisy-cd en niet langer op een cassette. Daisy is een internationale standaard waardoor het mogelijk is om internationaal gesproken boeken uit te lenen of uit te wisselen.

Het gebruik van een Daisy-cd biedt heel wat voordelen ten opzichte van de vroegere cassettebandjes:

  • De geluidskwaliteit van een cd is veel beter dan die van een cassette.
  • Tijdens de productie van een Daisy-boek wordt een navigatiestructuur in het boek aangebracht, waardoor het veel eenvoudiger wordt om door het boek te bladeren. Ook het heen en weer spoelen behoort tot het verleden: een bepaalde passage kan direct opgezocht en gevonden worden.
  • Een boek van een gemiddelde lengte kan meestal op één enkele cd geplaatst worden. Dit is veel handiger dan te moeten werken met een reeks cassettes per boek.

Hoe kan je een Daisy-boek beluisteren?

  1. De beste manier is met behulp van een ‘Daisy-speler’. Dit is een speciaal apparaat waarmee je de tekst niet alleen kan beluisteren maar er ook gemakkelijk in kan bladeren (vb. naar een bepaalde bladzijde terugkeren) en bladwijzers aanmaken (bv. om aan te duiden hoever je gekomen bent). Er zijn verschillende merken en twee modellen: een tafelmodel en een draagbaar toestel. Je kan er niet alleen Daisy-cd’s maar ook gewone audio-cd’s en MP3-bestanden op afspelen.
    Een Daisy-speler kan je kopen (vanaf 350 €) of gratis huren bij Luisterpunt. In sommige stadsbibliotheken kan je er ook een ontlenen.
  2. De MP3-bestanden waaruit de opgenomen tekst bestaat kunnen afzonderlijk beluisterd worden met een i-Pod of andere MP3-speler (maar dan geniet je niet van de navigatiemogelijkheden).
  3. Je kan een Daisy-cd ook beluisteren met een computer of tablet: de hiervoor vereiste software (‘TPB Reader’ of ‘AMIS’) kan je gratis downloaden via http://www.daisy.org/tools/580#t19.