De opnamestudio is het hart van Studio Bloema. Alle opnames voor Het Gesproken Boek en voor het Seniorencafé vinden hier plaats.

Onze studioruimte is zo goed mogelijk ingericht om te voldoen aan de verlangens en de vereisten van onze werking. Er zijn natuurlijk ook beperkingen: het gebouw is niet onze eigendom, en als kleine vzw en vrijwilligersorganisatie hebben we maar een beperkte financiële draagkracht. (Schenkingen zijn daarom welkom.) Toch leggen we de lat hoog: de kwaliteit van onze opnames komt op de eerste plaats.

Onze studioruimte is voorzien van twee akoestisch geïsoleerde spreekcellen, zodat twee lezers tegelijkertijd een boek kunnen inlezen.

Sinds de lente van 2005 gebeuren alle opnames digitaal, met de nodige pc's en de aangepaste software.

Foto studioapparatuur