Onze inlezers komen iedere week een uurtje in onze studio inlezen. Die boeken kiezen zij uit een lange lijst, steeds bijgewerkt en aangevuld door de mensen van Blindenzorg Licht en Liefde. Daarna gaan ze samen met een technicus de studio in, de inlezer achter de microfoon, de technicus aan de andere kant van het glas. Samen lezen ze het boek in.

Bladzijde voor bladzijde spreekt de inlezer in. De technicus verzorgt het geluid, knipt de versprekingen weg, en last alles naadloos aan elkaar. Zo'n geoefend duo leest wekelijks enkele tientallen bladzijden in. Is het boek klaar, dan gaat het voor naverwerking naar Blindenzorg Licht en Liefde, en van daaruit naar Luisterpunt.